و من می کشم خودم را

با غل و زنجیر گناهان درونم

با آزمایشات و پاس شدن های نصفه نیمه ام

با صورت و سیرتی لطمه دیده از ظلم هایی که به خودم کردم و می کنم

با همه توانستن ها و نتوانستن هایم بی تو...

خوب فهمیده ام که تویی انتخاب آخر و اولم

هر چه که بشود رای آخر من تویی

دستم بند طره ی گیسوی توست...

/ 0 نظر / 8 بازدید