که بگم...

دلم تنگ می شود برای انسان های خوبت، زمانی می رسد که همه خوب ها جمع اند و منعم اند... روزی فارغ از تمام مرزها خوب ها فقط خواهند بود... این را نوشتم که بگویم آخدا حالیمه چقدر سخته این دوران... یا بگم خدا خوبات اینقد دوست داشتنی اند ولی ات دیگر چقدر خواستنی ای و بوییدنی... یا بگم تو که آفریننده شونی دیگه چی هستی... که بگم نحن مهجور...

 

که به عالم خبری در راه است..

/ 1 نظر / 15 بازدید
سیب گلاب

تابلو این پست و برا من گذاشتی جیگر دست خودم نیست دیگه خوبم