گاهی فقط گاهی دلم می خواهد من بشوم، گاهی داد بکشم و اعتراض کنم... بی دلهره گریه کنم.. گاهی دلم می خواد بشکنم... شاید اروم بشم.. گاهی کوچولو بشم.. بی واهمه ی کم اوردن کسی... 

...........

خدایا خیلی شکرت، خیلیییییی، تو نبودی من چیکار می کردم.. 

/ 1 نظر / 21 بازدید
دور دست ها

سلام به شما. گاهی هر کسی دوست دارد. تنها تنها تنها باشد. فقط گاهی.... همیشه موفقیت از در دیوار ارزو هایتان بالا رفته باشد.خدا نگه دارتان باشد.